دست دولت در جیب مردم!

در دوره های مختلف، دولت ها به بهانه های متفاوت، به طور مستقیم، از جیب مردم خرج می کنند.

زمانی داستان تعویض پلاک خودرو مطرح بود. مالک خودرو "مجبور" بود بابت تعویض پلاک قدیمی به لیزری و پلاک جدید چندبار به خزانه، مستقیما پول واریز کند.

چرا؟ بابت چه خدمتی؟

آیا اینکه سیستم های ثبت پلاک خودرو دچار نقایص متعدد بودند، تقصیر مردم است؟

مگر مردم انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم شان را پرداخت نمی کنند؟

مگر مردم از بخش عظیمی از حق خود از درآمدهای نفتی به نفع دولت چشم پوشی نکرده اند؟

این چنین سناریو ها را هر ازچندی شاهدیم و جالب آنکه هیچ اعتراضی هم نیست!

یکی از جدیدترین سناریوهای دولت برای شارژ خزانه، طرح تعویض کارت پایان خدمت است. 

همه افرادی که سالها پیش دین خود را به کشور و نظام ادا کرده و دوران خدمت مقدس سربازی را بدون هیچ چشم داشت و با کمترین دستمزد، به پایان رسانده و موفق به اخذ کارت پایان خدمت شده اند؛ امروز محکوم به پرداخت چند ده هزار تومان به حساب خزانه دولت می باشند. تخطی از این حکم به منزله فرار از خدمت سربازی خواهد بود.

آیا مردم، مقصر وجود نقص در سامانه های اطلاعاتی دولت هستند؟

آیا مردم، مقصر نبود سامانه های اطلاعاتی جامع و یکپارچه در کشور هستند؟

مگر انواع طرحهای توسعه در این کشور بودجه مصوب خود را ندارند؟

مگر نه اینکه مردم سهم خود را غیر مستقیم و در قالب بودجه به دولت پرداخت کرده اند؟

دریافت پول(زور) از مردم بابت کدام خدمت است؟ در قبال واریز مستقیم چند ده هزار تومان به خزانه دولت، چه خدمت مستقیمی به مردم ارائه می شود؟ 

چرا و بر اساس کدام قانون و حجت شرعی دولت به زور دست خود را به جیب مردم می برد؟

بعد از گذشت بیش از 10 سال از آغاز فرایند دولت الکترونیک و ناتوانی دولت ها و سازمانها، در اجرا و تحقق این امر، حال به جای آنکه دولت و سازمانهای مربوطه به علت سستی و تعلل در این خصوص پاسخگو باشند؛ مردم را جریمه کرده و به اجبار از آنها طلب وجه نقد می کنند.

 جناب آقای دولت! دستت را از جیب مردم درآر!

/ 1 نظر / 185 بازدید

احسنت