بی انصاف ها!

سلام.

چند روز است که از تخلفات اتخاباتی بعضی کاندیدا ها سخن به میان می آید. اما ظاهرا فقط تخلف یک کاندیدا توجه صدا و سیما را به خود جلب کرده. اسفندیار رحیم مشایی.

چرا فقط مشایی؟ چرا صدا و سیما فقط در تقبیح تخلف یک کاندیدا فیلم و گزارش تهیه و از تمام برنامه های خبری پخش کرد؟ مگر بقیه تخلفات، تخلف نبود؟!

این همه بسیج امکانات برای سانسور یا حذف این کاندیدا برای چیست؟!

مدیران رسانه ملی از چه چیزی میترستد؟!

نگران آنها از چه بابت است؟!

چرا انصاف و عدالت را رعایت نمی کنند؟!

مگر به فهم و شعور مردم باور ندارند؟!

اقدامات کاملا یکجانبه رسانه ملی بسیار عجیب و تامل برانگیز است. امیدوارم این ارگان رسمی اطلاع رسانی در این ایام، بی طرفی کامل و امانتداری را به نحو احست، رعایت نماید.

اگر اعمال برخی نامزد ها تخلف است؛ اقدامات یک جانبه رسانه ملی در تخریب یک چهره خاص هم تخلف انتخاباتی و سوء استفاده از رسانه ملی است.

والسلام.

/ 1 نظر / 33 بازدید
صادق

سلام سخنگوی کمیسیون اصل نود می گوید فقط برای مشایی پرونده تشکیل دادیم و کاری به بقیه نداریم! نشریات بسیج دانشجویی استان خودمان هم فقط به تخطئه او می پردازند و صحبت هایش را اراجیف می شمرند! و صدا و سیما و غیره و غیره حداقل مهلت نمی دهند اسامی اصلی کاندیداها مشخص شود! این آدم این قدر ترسناک و خطرناک است؟!!!