جنایت در مسجد قبا !

سلام.

جمعه 12 شهریور 1389 مصادف با روز قدس.

راهپیمایان روزه دار بعد از اقامه نماز جمعه به نشانه اعتراض به سخنان علی محمد سربی(دستغیب) خواهر زاده شهید محراب آیت الله دستغیب، در خصوص توهین به ولایت فقیه و "شجره خبیثه" خواندن ولایت فقیه، در حیاط مسجد قبا تحصن نمودند.

هدف از تحصن انتظار جهت پاسخگویی مسئولین در خصوص رسیدگی به پرونده جرائم علی محمد سربی ملقب به علی محمد دستغیب و طلاب و حامیانش عنوان شد.

در این تحصن آرام مردم ضمن برخی شعار های انقلابی و در حمایت از جایگاه ولایت فقیه، به مداحی و نوحه سرایی برای امام اول  شیعیان  حضرت علی مرتضی(ع) پرداختند.

تحصن مردم روزه دار در حیاط مسجد قبا

 

تجمع آرام مردم روزه دار در مسجد قبا

 

تحصن آرام روزه داران شیرازی در مسجد قبا در اعتراض به سخنان اخیر علی محمد سربی(دستغیب)

 

در طول این مراسم شاگردان علی محمد سربی(دستغیب) ، داخل ساختمان مسجد موضع گرفته و دربها و پنجره ها را قفل کردن بودند. حتی در طول مراسم در حال جوش دادن برخی دربها از داخل بودند.

روزه داران متحصن در حیاط مسجد در حال عزاداری بودند که به ناگاه قسمتی از شیشه های  درب میانی مسجد از داخل مسجد بر اثر برخورد شدید  شئ نامعلومی متلاشی شد و با تقسیم شدن به قطعات  کوچک به سمت مردم عزادار به حرکت در آمد.

این اتفاق و شکسته شدن شیشه ها از داخل و پرتاب خرده شیشه به سمت مردم چند بار تکرار شد.

اهالی مخفی شده در مسجد با استفاده از منافذ به وجود آمده در شیشه ها، گازی که ظاهرا گاز منتشر شده از کپسول های آتش نشانی بود، را به شدت به سمت روزه داران عزادار پخش کردند. گوشه ای از این عملیات را میتوانید در عکس ها و فیلم های زیر مشاهده نمایید.

اهالی مسجد قبا در حال پاشیدن گاز به یرو روی مردم

 

اهالی مسجد قبا در حال پاشیدن گاز به سر و روی مردم

حمله شاگردان علی محمد سربی(دستغیب) از داخل مسجد به روزه داران عزادار

 

حمله شاگردان علی محمد سربی(دستغیب) از داخل مسجد به روزه داران عزادارفیلم حمله اهالی مسجد قبا شیراز به روزه دارانفیلم حمله اهالی مسجد قبا شیراز به روزه داران 2

در ابتدای فیلم دوم، شکسته شدن شیشه ها از داخل بر اثر اصابت شئ نا معلوم و پرتاب خورده شیشه به سمت مردم، قابل تشخیص می باشد.

اما باز هم خوارج مستقر در داخل مسجد دستبردار نبوده و با پاشیدن گاز و مایعی بد بو به رنگ آهن زنگ زده به سمت مردم، به آزار و اذیت روزه داران عزادار پرداختند. لذا تعدادی از بسیجیان برای حفاظت از مردم با ایجاد مانع در پشت پنجره ها، سعی در مهار، مهار گسیختگان داخل مسجد نمودند. گوشه ای از این تلاش را می توانید در فیلم دوم مشاهده نمایید.پس از این فاز از جنایت شاگردان مرجع آمریکایی، علی محمد سربی(دستغیب)، مردم با فاصله گرفتن از درب ها و شیشه ای مسجد، در وسط حیاط مسجد به ادامه عزاداری خود پرداختند.

متحصنین روزه دار قصد داشتند تا زمانی که مسئولین استانی پاسخ قانع کننده ای به درخواست های به حق و انقلابی آنها در خصوص برخورد جدی با عوامل مسجد ضرار شیراز، بدهند به تحصن خود در حیاط مسجد ادامه بدهند. به همین خاطر تعدادی از افراد با استفاده از گونی های پلاستیکی رنگی درحال احداث سایه بان روی حیاط مسجد بودند.
ناگهان عده ای از طلاب و ساکنان مسجد قبا با فریاد و عربده کشان از پشت بام مسجد به سمت مردم در حال عزاداری یورش آورده و آنها را از بالا مورد آماج حملات سهمگین خود با استفاده از انواع سنگ، موزائیک، آجر، چوب و شیشه قرار دادند.
بر اثر این یورش ناگهانی خوارج طغیان کرده، بسیاری از مردم زخمی شدند.
تعدادی از جوانان غیور برای متوقف کردن شورشی ها به سمت پشت بام مسجد حرکت کردن.
خوارج شورشی به داخل مسجد بازگشتند.
مردم هم به امید آنکه ماجرا ختم شده به حیاط مسجد برگشتند.
اما دوباره افسارگسیختگان ساکن مسجد، با تعداد و شدت بیشتر از حمله اول به مردم یورش بردند.

حمله شاگردان علی محمد سربی(دستغیب) از بالای بام مسجد به روزه داران عزادار

به ابعاد و تعداد اشیاء پرنده(سنگ، موزائیک، آجر، چوب و ...) موجود در عکسها دقت بفرمایید.

حمله شاگردان علی محمد سربی(دستغیب) از پشت بام مسجد به روزه داران عزاداردر این مرحله شخصا وجود قمه و چاقو را در دست مهاجمین مشاهده کردم.
مهاجمین این بار به کولر مسجد هم رحم نکردند و با از جا کندن کولر و تکه تکه کردن آن، قطعات کولر را از پشت بام بر سر مردم پرتاب نمودند.

تکه تکه کردن کولر و پرتاب قطعات آن بر سر مردم روزه دار و متحصن در حیاط مسجد قبا

تکه تکه کردن کولر و پرتاب قطعات آن بر سر مردم روزه دار و متحصن در حیاط مسجد قبا


در میان اشیاء پرنده اهدایی از سوی خوارج افسارگسیخته مسجد، قطعات بزرگ سنگ، آجر، چوب، موزائیک، قطعات کولر، میله گرد، لوله های داربست، کپسول آتشنشانی و ... به چشم می خورد.
این عملیات سنگ پرانی به مردم و مامورین نیروی انتظامی ساعتی به طول انجامید. که خود نشان از آمادگی بالا و تدارک از قبل جهت انجام این حمله و یورش می باشد.

سنگ پرانی طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) از بام مسجد به سمت مردم و مامورین

سنگ پرانی طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) از بام مسجد به سمت مردم و مامورین

سنگ پرانی طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) از بام مسجد به سمت مردم و مامورین

سنگ پرانی طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) از بام مسجد به سمت مردم و مامورین

مریدان و طلاب چماق به دست علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا شیرازمریدان و طلاب چماق به دست علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا شیراز

مریدان و طلاب چماق به دست علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا شیراز

مریدان و طلاب چماق به دست علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا شیراز


فیلم بخشی از مراسم سنگپرانی طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب)

نتیجه این یورش وحشیانه افسارگسیختگان مسجد قبا و مریدان و طلاب علی محمد سربی(دستغیب) به مردم بی دفاع و مامورین نیروی انتظامی بر جای ماندن بیش از 30 مجروح بود. در میان مجروحین تعدادی بر اثر ضربات چاقو و قمه مجروح شده بودند.طلاب و مربدان مسجد قبا با قمه و چاقو به مردم حمله کردند.

طلاب و مربدان مسجد قبا با قمه و چاقو به مردم حمله کردند.

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبامجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا

مجروحین حمله وحشیانه طلاب و مریدان علی محمد سربی(دستغیب) مسجد قبا


تعداد مجروحین به حدی بود که آمبولانس ها و نیروهای امدادی اعزام شده به محل امکان پذیرش همه آنها را نداشتند. در این بین تعدادی از آمبولانسها جهت انتقال فوری مجروحین بد حال به بیمارستان محل را ترک کردند.

بعد از گذشت حدود یک ساعت از آغاز حملات وحشیانه افسارگسیختگان مسجد قبا به مردم و نیروهای انتظامی، کم کم سر و کله نینجا های مشکی پوش یگان ویژه نیروی انظامی پیدا شد و به سمت مسجد حرکت کردند.

با استقرار مامورین در مسجد، آرامش نسبی به محل بازگشت.
این زمان فرصت مناسبی بود تا زخمی ها خونها را از سر و روی خود شسته و پاک نمایند.
تحصن روزه داران زخم دیده و مجروح داده در مقابل مسجد قبا و در کنار دیوار مسجد شهدا تا افطار ادامه داشت.
اطلاع رسید بعد از نماز و افطار نماینده شورای تامین استان فارس، نتایج جلسه امروز را به اطلاع همه خواهد رساند.
بعد از نماز جماعت و افطار آقای مهدیار به نمایندگی از طرف اعضای شورای تامین ضمن مقدمه چینی مفصل و خسته کننده، در آخر گفت قرار شده یک هیئت از شیراز به تهران برود و یا اینکه از تهران هیئتی به شیراز بیایند تا در خصوص پرونده مسجد قبا تصمیم گیری شود.
این حرف آقای مهدیار به مانند نمک بر روی زخم حضار بود. حضاری که انتظار یک اقدام جدی و عاجل از شورای تامین را داشتند نه "وعده سر خرمن" !
حضار با شعار "مسئولین بی لیاقت! استعفا! استعفا"! ناراحتی خود را نسبت به این بی توجهی مسئولین استان فارس، این ایالت خودمختار، در خصوص اوضاع نا بسامان مذهبی، عقیدتی و فرهنگی سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اعلام نمودند.

در میان سخنان آقای مهدیار، ایشان فرمودند دادگاه ویژه روحانیت استان فارس توان و امکان رسیدگی به پرونده علی محمد دستغیب(سربی) را ندارد و باید از تهران در این خصوص اقدام شود.
ایشان با زبان بی زبانی فرمودند که مراجع قضایی استان فقط قدرت برخورد با مردم کوچه و بازار، دانشجویان و امثال طلبه سیرجانی را دارند و در برابر مافیای زر و زور شیراز همچون کودکی خلع سلاح و مطیع هستند.

این قصه همچنان ادامه دارد....

 

/ 23 نظر / 82 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حدید

جهت اطلاع هموطنانی که احتمالا این نظرات را بخوانند شهید خلیل دستغیب( سربی) پسر خاله حضرت آیه الله سید علی محمد دستغیب بودند که در حوادث سال 42 شیراز به شهادت رسیدند پدر حضرت آیه الله سید علی محمد دستغیب مرحوم سید علی اکبر دستغیب مدفون در آرامگاه سید میر محمد نزدیک شاهچراغ و جد ایشان هم مرحوم آیه الله سید علی محمد دستغیب مدفون در دارالسلام نجف میباشد مرحوم آیه الله سید علی محمد دستغیب جد حضرت آیه الله سید علی محمد دستغیب میباشند و در زمان خود از بزرگان خاندان دستغیب محسوب میشدند و الان هم مقبره ایشان در دارالسلام نجف نزدیک مقام معروف حضرت ادم و نوح میباشد

ایرانی

تیتر روزنامه خبر پرداخت 50 هزار میلیارد تومان به 100 نفر یعنی هر نفر 500 میلیارد تومان حالا از شما ذوب شدگان در ولایت سوال میکنم که چرا آقای خامنه ای چیزی نمیگوید ایشان که اینقدر دشمن دشمن میکنند و همه تقصیرها را به گردن امریکا می اندازد یک نظری هم در باره غارت اموال مردم بدهد آیا این است پیروی از علی بن ابیطالب

محمد مهدی

اخه در و غ هم حدی داره ما حمله کر دیم یا بسیجی ها یا شاید هم اطلاع ندارید

مهدی

السلام علیک، به جدم قسم می خورم برادر خسروی! این راه که شما می روید به ترکستان است. ای کاش ما(چه موافق چه مخالف نظام) بجای موضع گیری، اندیشه کنیم. آیا واقعا با زور می شود مملکت داری کرد، برادر اگر می شد که علی (ع) از حقش با زور و شمشیر دفاع می کرد. چشمان همه ما باز است ولی نمی خواهیم حقایق را ببینیم . ما همه مسلمانیم، رو به سمت یک قبله تماز میخوانیم پس چرا مسلمان کشی؟، مگر ندیده اید که این اسرائیل غاصب برای خون دماغ یک اسرائیلی چند نفر را می کشد!، آنوقت ما سر مسائل سیاسی مسلمان کشی کنیم؟، ظهور مهدی (عج) نزدیک است چشم مان را باز کنیم نکد ما از کاذبانش باشیم!

یاس کبود

مرگ بر ضد ولایت فقیه وای به حال شما آخوند نماهایی که از جمله مارقین و ناکثین هستید کمی بصیرت داشته باشیدو آخرت خود را به دنیای علی محمد وشاگردان دنیا خواهش نفروشید

یاس کبود

برای شما که میخواهید ما مردم رو ارشاد کنید متاسفم بااین همه بد دهنی وبی منطقی ای مردم فریب ها روی سخنم به تو آخوندی هستم که به روی مردم بی دفاع سنگ میریختی والان خود رو مظلوم جلوه میدی[متفکر]

جواد

سلام من خودم از طلبه های آیت الله سید علی اصغر دستغیب هستم وبا افکار و عقیده اهالی مسجد قبا مخالف هستم ، اما از انصاف نباید دور شد چرا که فامیلی ایشان دستغیب بوده و سربی شوهر خاله ایشان بوده و این مطلب رو حتما اصلاح بفرمائید. ممنون اجرکم الی الله

سید علی محمد

خاک بر سر تو و امثال تو والسلام

ب

از قاطع نبودن مسولین متاسفم

علی

شما همتون مثل هم هستید دروغگو